Takaisin kohtaan Henkilötiedot ja yksityisyys

Yksityisyyskäytäntö

Tietosuojaseloste, rekrytointi

 

Kiitos mielenkiinnostasi Nordic Waterproofing FI:tä kohtaan työnantajana!

Tämä rekrytoinnin tietosuojaseloste kattaa kaikki Nordic Waterproofing FI -konsernin yhtiöt (AL-Katot Oy, KerabitPro Oy, LA Kattohuolto Oy, Nordic Waterproofing Oy ja SPT-Painting Oy). On tärkeää, että työnhakijat (”työnhakija”) saavat tietoa siitä, miten käsittelemme heidän henkilötietojaan rekrytointiprosessissa. Pyrimme ylläpitämään korkeaa henkilötietojen suojaustasoa. Käsittelemme, käytämme ja suojaamme työnhakijoiden henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tämän rekrytointipalvelun (”palvelu”) tarjoaa Teamtailor Nordic Waterproofing FI:n (”rekisterinpitäjä”, ”me” jne.) puolesta. Tämä tietosuojaseloste kattaa myös muut mahdolliset rekrytointikanavat.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Nordic Waterproofing FI
Osoite: Rälssitie 6, 01510 Vantaa
tietosuoja@nordicwaterproofing.com

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai olla meihin yhteydessä muissa asioissa, ota yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta.

2. Henkilötietojen kerääminen

Olemme vastuussa työnhakijoiden palveluun luovuttamien tai muulla tavoin antamien henkilötietojen käsittelemisestä.

Miten ja milloin keräämme henkilötietoja?

Keräämme työnhakijoilta heidän henkilötietojaan, kun työnhakijat

  • verkostoituu kanssamme (Connect) saadakseen sähköpostiviestejä avautuvista tehtävistä, verkostoituminen tapahtuu kolmannen osapuolen kautta (Facebook tai LinkedIn, julkiset tiedot) • lähettävät meille työhakemuksen ja sen liitteet tämän rekrytointipalvelun tai muun kanavan kautta
  • käyttävät palvelua yhteydenpitoon henkilöstömme kanssa ja lisäävät henkilötietojaan itse palveluun
  • antavat itsestään tunnistettavia tietoja chat-palvelussa (sikäli kun chat-palvelu on käytössä) vain, jos nämä tiedot ovat olennaisia hakuprosessin kannalta.
  • antavat tietoja itsestään työhaastattelun aikana.

Emme kerää tietoja kolmansilta osapuolilta.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot

Palvelun kautta kerättäviä henkilötietoja ovat työnhakijoiden nimet, sähköpostiosoitteet, kuvat ja videot, rekrytointiprosessissa esitettyjen kysymysten vastaukset, tittelit, koulutustaustat ja muut tiedot, joita työnhakijat ovat antaneet palvelun kautta. Keräämme ja käsittelemme vain rekrytointiprosessin kannalta tarpeellisia tietoja.

Ethän luovuta meille mitään arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi henkilötunnustasi hakemuksessasi tai ansioluettelossasi. Sisällytä hakemukseesi vain avoinna olevan työtehtävän kannalta oleellisia tietoja.

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää tietoja rekrytointia varten, sekä hallinnoida ja helpottaa työntekijöiden rekrytoimista yritykseemme. Henkilö voi hakea tiettyyn tehtävään tai luoda profiilin rekrytointijärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, joka syntyy, kun työnhakija lähettää työhakemuksen tai tallentaa tietojaan järjestelmään työhakemusta varten.

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

•  työhakemusten vastaanottaminen ja käsitteleminen
•  työhakemusten ja muiden työnhakijoita koskevien tietojen hallinnoiminen
•  työnhakijoiden arvioiminen ja sopivan henkilön valitseminen avoinna olevaan työtehtävään
•  mahdollisen työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden suorittaminen.


Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään ja käsitellään EU:n/ETA:n alueella tai sellaisessa kolmannessa maassa, jossa on Euroopan Komission mukaan riittävä tietosuojataso, tai niitä käsittelevät sellaiset alihankkijat, jotka ovat solmineet sellaiset sitovat sopimukset, jotka edellyttävät kolmansiin maihin tehtävien tiedonsiirtojen oikeusperusteen täydellistä noudattamista (Privacy Shield -järjestely), tai muut alihankkijat, joilla on käytössään riittävät turvatoimet niiden rekisteröityjen oikeuksien suojaamiseksi, joiden tietoja siirretään. Jos haluat lisätietoa riittävistä turvatoimista, ota meihin yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

Miten pitkään henkilötietoja käsitellään

Jos työnhakijat eivät vastusta kirjallisesti henkilötietojensa käsittelyä, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen yllä olevien tarkoitusten täyttämiseksi, jonka jälkeen säilytämme hakemuksesi kuuden kuukauden ajan mahdollisesti avautuvia vastaavia työtehtäviä varten. Voit myös palata urasivullemme ja pyytää poistamaan hakemuksesi, jos et enää ole käytettävissä.

Mikäli työnhakija tulee valituksi työtehtävään ja työllistyy yritykseemme, käsittelemme ja säilytämme hänen työnhakijana antamiaan tietoja työsuhteen tietosuojaselosteen mukaisesti.

3. Työnhakijoiden oikeudet

Työnhakijoilla on oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista lähettämällä kirjallisen pyynnön kohdassa 1 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Työnhakijoilla on oikeus saada yksi (1) jäljennös heille kuuluvista henkilötiedoista maksutta. Seuraavista jäljennöksistä rekisterinpitäjällä on oikeus veloittaa kohtuullinen korvaus pyynnön aiheuttamien hallinnollisten kulujen pohjalta.

Työnhakijoilla on oikeus virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisuun.

Työnhakijoilla on oikeus vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella tietyissä olosuhteissa.

Työnhakijoilla on oikeus perua kaikki suostumukset, jotka on annettu rekisterinpitäjälle tietojen käsittelemiseksi. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa sitä, etteivät työnhakijat voi hakea tiettyä työpaikkaa tai muuten käyttää palvelua.

Pyynnöt, jotka koskevat mitä tahansa yllä kuvattuja oikeuksia, on osoitettava kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tällaiset pyynnöt on esitettävä kirjallisesti.

Työnhakijoilla on myös oikeus valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

4. Turvallisuus

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntöä ja on ottanut käyttöönsä tekniset ja organitoriset toimenpiteet henkilötietojen suojelemiseksi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja poistamiselta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. käyttöoikeuksien rajaaminen, henkilötietojen salaaminen, ulkopuolisten pääsyn estäminen rekisterinpitäjän tietojärjestelmiin ja henkilökunnan koulutus.

Työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään äärimmäisen huolellisesti. Rekrytointipalveluumme jättämiäsi henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä työnhakijoiden henkilötietoja.

Ryhdymme kaikkiin toimenpiteisiin, joita meiltä voidaan kohtuudella odottaa, varmistaaksemme, että työnhakijoiden ja muiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään turvallisesti sekä tämän tietosuojaselosteen ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. On tärkeää, että myös työnhakijat kantavat vastuun siitä, että heidän tietonsa ovat turvassa. On työnhakijoiden omalla vastuulla varmistaa, että heidän kirjautumistietonsa pysyvät salaisina.

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Meille luovuttamiasi henkilötietoja käytetään vain rekrytointitarkoitukseen Nordic Waterproofing FI:n yhtiöihin. Palveluun luovuttamasi tiedot ovat kaikkien konserniyhtiöidemme käytettävissä.

Henkilötietojasi käsittelevät rekisterinpitäjän lisäksi myös muut osapuolet, sillä käytämme kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita ja järjestelmiä, joissa henkilötietoja käsitellään. Tällaisia ovat esimerkiksi IT-järjestelmät ja rekrytointipalvelu.

Saatamme luovuttaa työnhakijoiden henkilötietoja myös lakiin perustuvilla syillä.

Siirrämme työnhakijoiden henkilötietoja ainoastaan sellaisille kolmansille osapuolille, joihin luotamme. Valikoimme yhteistyökumppanimme tarkkaan varmistaaksemme, että työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Teemme yhteistyötä seuraavasti luokiteltavien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa: Teamtailor palvelun tarjoajana, palvelin- ja verkkohotelliyritykset, sähköpostipalveluntarjoajat, videonhallintayritykset, tiedonhakuyritykset, analyysipalveluyritykset ja muut yritykset, joiden toiminta liittyy palvelun tarjoamiseen.

6. Evästeet

Kun työnhakijat käyttävät palvelua, käytöstä voidaan tallentaa tietoja evästeinä. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteen, kuten tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin, internetselaimeen palvelun käytön yhteydessä. Käytämme evästeitä parantaaksemme työnhakijoiden kokemusta palvelun käytöstä ja kerätäksemme tietoja esimerkiksi palvelun käyttötilastoista. Tämä tehdään palvelun toiminnan varmistamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Evästeiden kautta kerätyt tiedot voivat joissakin tapauksissa tarkoittaa henkilötietoja; lue lisää evästekäytännöstämme (linkki käytäntöön: Evästeet).
Työnhakijat voivat milloin hyvänsä estää evästeiden käytön muuttamalla laitteensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa palvelun käyttökokemukseen, esimerkiksi estää joidenkin palvelun ominaisuuksien käytön.

7. Muutokset

Meillä on oikeus tehdä milloin tahansa muutoksia tai lisäyksiä tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteen uusin versio on aina saatavilla palvelusta.Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta